autorizētais eļļu un
smērvielu izplatītājs
LV | RU

Svarīgi fakti par eļļu klasifikāciju

Kādi ir galvenie smērvielu uzdevumi?

1) Turēt atstatu vienu no otras kustīgās darba virsmas visos slodzes, temperatūras un ātruma apstākļos. 2) Iedarboties arī kā dzesēšanas šķidrumam, novadot siltumu, kas radies berzes vai ārējo apstākļu dēļ.    3) Uzturēt stabilu visu mezglu veiktspēju visas paredzētās ekspluatācijas laikā. 4) Aizsargāt virsmas pret atmosfēras iedarbību un agresīviem produktiem, kas rodas dzinējā sadegšanas procesā.

Kādas ir smērvielu svarīgākās īpašības?

Smērvielas tiek klasificētas, pamatojoties uz viskozitātes gradāciju un atbilstību veiktspējas specifikācijai.

Viskozitāte ir šķidruma pretestība plūstamībai un norāda tās īpašības, bet nav smērvielas veiktspējas rādītājs. Lai eļļošana būtu atbilstoša visos temperatūras un slodzes apstākļos, ir nepieciešama eļļas plēvītes izveidošanās starp mehāniskajām daļām, kas neļautu tām saskarties. Eļļai jābūt viegli plūstošai aukstumā, lai uzreiz sasniegtu eļļojamās darba virsmas, un pietiekoši viskozai karstumā, lai paliktu ar tām kontaktā un nodrošinātu detaļu eļļošanu slodzes apstākļos. Turklāt pārāk viskoza eļļa viskozas berzes rezultātā palielina jaudas zudumus, atstājot negatīvu ietekmi uz degvielas patēriņu. Motora iedarbināšanas fāzē tas īpaši palielina eļļas sūkņa absorbēto jaudu. Tehniskās specifikācijas turpretī klasificē smērvielas, pamatojoties uz to veiktspējas raksturojumiem un paredzēto specifisko pielietojumu.

Atbilstība veiktspējas specifikācijai nozīmē, ka smērvielai jānodrošina vismaz minimālais kvalitātes līmenis, kas paredzēts katrā specifikācijā. Atbilstību specifikācijai var apliecināt, ja produkts ir izturējis visus specifikācijai noteiktos testus.

Katra specifikācija sastāv no pārbaužu saraksta un attiecīgajiem limitiem. Pārbaudes ietver gan laboratorijas testus, gan pārbaudes uz stenda un ceļa apstākļos. Transporta līdzekļa ražotājs ir atbildīgs par konkrētam automašīnas modelim nepieciešamās smērvielas veiktspējas specifikācijas noteikšanu. Smērvielu ražotājs ir atbildīgs, lai produkts atbilstu apstiprinātajiem, specifikācijā pieprasītajiem nodrošinājuma līmeņiem. Viena smērviela var atbilst vienai vai vairākām tehniskām specifikācijām. Tāpat, vadoties pēc veiktspējas specifikācijas, tai var atbilst viena vai vairākas smērvielas.

Kas ir transportlīdzekļu ražotāju veiktspējas līmeņi?

Daži transportlīdzekļu ražotāji izvēlas uzturēt savu klasifikācijas sistēmu un dažos gadījumos. Tās var būt vairākas dažādiem transportlīdzekļu tipiem. Šādas specifikācijas parasti balstās uz izejas pozīciju, ko veido vismaz minimālie prasību līmeņi API un/vai ACEA, bet var iekļaut arī pašu ražotāju dzinēju testus vai oriģinālas veiktspējas pārbaudes. Šī sistēma var ietvert arī iekšēju oficiālās atbilstības apstiprināšanas sistēmu.

Kāpēc jaunie dzinēji ir aprīkoti ar izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām (sevišķi dīzeļdzinēji Euro IV un Euro V), kas novedis pie jaunās paaudzes ACEA smērvielu klasifikācijām?

Dažas komponentes izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmās (īpaši kvēpu daļiņu filtri) ir jutīgas pret noteiktām degvielu vai pielietoto smērvielu sastāvā esošām ķīmiskām vielām (jo sevišķi sulfāta kvēpiem, fosforu un sēru).

Šādiem transportlīdzekļiem ir nepieciešamas speciālas eļļas ar nosaukumu „Low SAPS” vai „mid SAPS” (kur SAPS apzīmē sulfāta kvēpu, fosfora un sēra saturu), kuru sastāvā ir zems šo elementu līmenis.

eni speciālisti ir radījuši smērvielu klāstu ar šīm nepieciešamajām īpašībām un dažādām viskozitātes pakāpēm.

Vai ir eļļas kas ļauj ietaupīt, samazinot degvielas patēriņu?

Protams, ka ir: Eni ir izstrādājis virkni smērvielu, kas pateicoties jaunākās paaudzes tehnoloģijām un to īpašām plūstamības īpašībām, ievērojami samazina berzi starp kustīgajām dzinēja daļām, kā rezultātā samazinot enerģijas zudumus un samazinot degvielas patēriņu. Turklāt šie produkti spēj strauji ieeļļot dzinēju iedarbināšanas laikā, pat ļoti zemas temperatūras apstākļos, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu, kas šajā fāzē ir lielāks, un arī turpmākās darbības laikā veicinot degvielas patēriņa samazināšanu.

Lietderīgi atcerēties, ka samazinot degvielas patēriņu tiek samazināti arī siltumnīcas efektu izraisošu gāzu izmeši, tostarp CO2 (oglekļa dioksīds).

Kā atbrīvoties no izmantotās eļļas?

Iekšdedzes dzinēju izlietotā eļļa ir bīstami atkritumi. Ja tā tiek nepareizi utilizēta vai izmantota neatbilstoši, tā var radīt apkārtējās vides piesārņojumu. Piemēram, ja to izlej uz zemes, tā var sasniegt gruntsūdeņus un pat nokļūt dzeramā ūdens akās. Turpretī eļļai nokļūstot un izkliedējoties ūdenī, tā izveido plānu, necaurlaidīgu kārtiņu, neļaujot elpot zem tās esošajai florai un faunai. Lai gūtu priekšstatu par to, cik tas ir kaitīgi, der zināt, ka, ja 4 litri izlietotās eļļas (kas ir līdzvērtīgi parastai eļļas maiņai) tiek izlieti jūrā, tas piesārņos tik lielu virsmas platību kā viens futbola laukums.

Klientiem eļļas bezmaksas pārstrādi veic obligātais Izlietoto eļļu konsorcijs (COOU),kas 28 darbības gados savācis vairāk nekā 4,72 miljonus tonnu izlietoto smērvielu.